'Het wordt me weer een avondje vannacht, vannacht! Tri Movere heerst met al haar praal en pracht. De waalstad komen wij vandaan, we zijn niet te verslaan. Tri Movere, ALTIJD BOVEN AAN!'

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verloop van de vereniging. Ze vormen het beleid en zorgen ervoor dat de commissies hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarnaast zijn ze eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de vereniging en controleren hierbij ook de commissies en al haar leden voor tijdens en na activiteiten.


De functies waar op gesolliciteerd kan worden zijn de volgende: 

- Voorzitter;

- Vice Voorzitter;

- Secretaris;

- Penningmeester;

- Commissaris Intern;

- Partners & Sponsoring;

- Commissaris Promotie;


Om deel uit te maken van het volgende bestuur der SV Tri Movere wordt er van je verwacht dat je de volgende stukken aanlevert aan het huidige bestuur van de vereniging: 

- Curriculum Vitae;

- Motivatiebrief.

Deze stukken dienen ingeleverd te worden voor de door het bestuur gestelde deadline van dat jaar. 

De deadline voor het aanmelden voor het 12e bestuur der SV Tri Movere is gesteld op: 24-04-2024. Het aanleveren van de stukken mag via de mail: Info@trimovere.nl.


Eisen Curriculum Vitae

- Persoonsgegevens;

- Opleidingen; 

- Werkervaring.


Eisen Motivatiebrief: 

- Max twee A4; 

- Vermeld je contactgegevens;


Wat moet er in staan?

- Wie je bent;

- Wat zijn je sterke en zwakke punten; 

- Waarom is SV Tri Movere belangrijk voor jou; 

- Waarom je het bestuur in wilt; 

- Welke functie je voorkeur heeft; 

- Waarom jij deze functie het best kan bekleden; 

- Welke functie(s) je verder nog interessant lijken; 

- Wat denk je bij te dragen binnen het bestuur;  

- Laat jezelf omschrijven door minimaal twee personen in je persoonlijke kring;