Introductiecommissie

'Het wordt me weer een avondje vannacht, vannacht! Tri Movere heerst met al haar praal en pracht. De waalstad komen wij vandaan, we zijn niet te verslaan. Tri Movere, ALTIJD BOVEN AAN!'

Introductiecommissie

Nina Oosterink (2016) Voorzitter
Bram Beltman (2020) Vice voorzitter
Roos Prins (2019) Secretaris
Julia Meussen (2020) Penningmeester
Sam Spijker (2019) Commissaris Intern Studenten
Lot Buitenhuis (2020) Commissaris Intern HAN
Dianne ten Haken (2019) Commissaris Extern
Foto_introductiecommissie.jpg