Vereniging

'Het wordt me weer een avondje vannacht, vannacht! Tri Movere heerst met al haar praal en pracht. De waalstad komen wij vandaan, we zijn niet te verslaan. Tri Movere, ALTIJD BOVEN AAN!'

Onze Visie:


De vereniging beoogt een studievereniging te zijn die een eigen plek binnen de HBO studiekring, de studieomgeving van studenten, verwerft en waarvan de continuïteit is gewaarborgd op grond van betrokkenheid van de leden.

Onze Missie:

De vereniging heeft als doel een ontmoetingsplatform te zijn voor studenten ALO en Sportkunde (eerder SBE en SGM) van de HAN voor:

  • Uitbouw van het eigen netwerk
  • Opdoen van ervaring op het vlak van organisatie van evenementen en activiteiten op sport gebied
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden van studenten
  • Bevorderen van welbevinden van studenten door sociale activiteiten
  • Bijdrage leveren aan verbetering van de opleiding(ALO, SBE,SGM)
naamloos.png