Kascommissie

'Het wordt me weer een avondje vannacht, vannacht! Tri Movere heerst met al haar praal en pracht. De waalstad komen wij vandaan, we zijn niet te verslaan. Tri Movere, ALTIJD BOVEN AAN!'

De kascommissie

De kascommissie is een controlerend orgaan binnen Tri Movere. De commissie houdt toezicht op de penningmeester en zal een aantal keer per jaar samen zitten met de penningmeester om de in- en uitgaven van de vereniging te controleren. Ook heeft de penningmeester de mogelijkheid om advies te vragen bij deze commissie wanneer hij/zij deze nodig heeft. 

Over het algemeen bestaat de kascommissie uit penningmeesters uit eerdere besturen of andere financieel aangelegde personen. 

Kascommissie

Martijn van Aarle (2022) -